Wolters Consulting | Tegnestuen
18888
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-18888,qode-quick-links-1.0,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Tegnestuen

Tegnestuen

 

På vores dynamiske tegnestue spænder arbejdsopgaverne vidt og vi varetager stort set alle aspekter inden for byggeriet – ingen opgave er for lille eller for stor.
Vi står klar til at hjælpe dig med at få realiseret netop dine drømme fra første ide til færdigt projekt.

 

Vores kompetente tegnestuemedarbejderteam består af en bygningskonstruktør og 2 tekniske designerer. Bag sig har tegnestuen et stærkt team bestående af ingeniører og teknologer, der hver især besidder en bred viden, samt har en faglig høj uddannelse indenfor lige præcis deres felt.

 

Det giver store fordele med så bred en faglighed i samme hus. Vi er dagligt i tæt dialog med hinanden, så vi hurtigt og effektivt kan bearbejde samt afklare eventuelle udfordringer så snart de opstår. Dette er med til at sikre bygherren et hurtigere sagsforløb.

BIM-koordinering

 

BIM står for Bygnings Informations Modellering og referere til en samlet digital model af et bygningsværk. BIM hjælper med at opnå betydelige fordele i omkostninger, værdi og ydeevne. Det hjælper ligeledes med til, at reducere spild, risiko og den administration, der er forbundet med den traditionelle tilgang.

 

Er du offentlig bygherre, stilles der krav til dig i Det Digitale Byggeri omkring, hvordan dine projekter og data herfra skal behandles og udbydes i forbindelse med projektering, udbud og udførsel.

 

De krav, der udgør hovedelementet i Det Digitale Byggeri, defineres og reguleres gennem ”Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i offentligt byggeri” og ”Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i alment byggeri”, med tilhørende vejledninger. Bekendtgørelserne er i daglig tale kaldet ”IKT- bekendtgørelserne”.

 

Her på tegnestuen arbejder vi i vid udstrækning dagligt med BIM. Vores BIM-Koordinator er klædt på til, at varetage dine behov og ønsker i forbindelse med et Digitalt Byggeri. BIM-Koordinatoren vil guide dig igennem de vigtigste punkter i IKT-aftalen, for at sikre, at du får det største udbytte ud af den data, som gemmer sig i BIM-modellerne.

Design & visualisering

Skitsefremstilling, indretningsforslag og præsentationsmateriale

Går du med ideer til et nyt byggeri, en tilbygning eller ombygning af dit eksisterende hus, men har lidt svært ved at forestille dig, hvordan det færdige resultat kommer til at se ud, eller måske mangler du de sidste ideer for at fuldende projektet, så kan vi skitsere og visualisere dine ønsker således, at du får en klar fornemmelse af, hvordan det færdige resultat vil se ud, inden at du beslutter dig for at bygge eller foretage ændringerne.

Skitsen kan f.eks. bestå af tegninger, visualisering i form af 3D-præsentationer og forslag til materialer mm.

Indretningsforslag

Vi laver både indretningsforslag i forbindelse med nybyggeri samt ved til- og ombygninger i eksisterende bygninger. Vi tager udgangspunkt i de ønsker bygherren måtte have og kommer gerne med forslag til optimering og ændringer, der vil tilgodese brugerens behov og brugeradfærd.

 

Såfremt bygherre er i tvivl om, hvordan den ønskede indretning skal være, kommer vi gerne med flere forskellige skitseforslag, hvor vi i fællesskab finder den indretning, der tilgodeser bygherres behov mest optimalt.

 

Nedenstående plantegninger viser et eksempel på hvordan, i dette tilfælde, indretningen af en stueplan kan ændre sig i processen fra dispositionsforslag til hovedprojekt.

Dispositionsforslag

Hovedprojekt

Skitsefremstilling

Vi udarbejder en skitse af projektet ud fra de ideer og ønsker bygherren måtte have. Dette giver bygherren en god fornemmelse af projektets omfang og udseende.

 

Nedenstående eksempel illustrerer, hvordan et skitseprojekt visuelt kan hjælpe i beslutningsfasen:

Case: Vi havde vi en bygherre, der ønskede mere lys og luft ved et værelse på 1. sal. Bygherre var i tvivl om, hvilke ændringer der skulle laves, derfor skitserede vi huset op for ham og lavede 3 forslag til mulige ændringer.

Huset som det var før

Forslag med kvist

Forslag med lille altan

Forslag med stor altan

Efterfølgende havde bygherren et grundlag der gjorde, at beslutningsprocessen var meget nemmere for ham, da visualiseringerne gav et godt billede af det færdige resultat på huset.

Præsentationsmateriale

Vi anvender næsten altid præsentationsmateriale i forbindelse med et projekt.
Ofte kan det være svært at forestille sig, hvordan det endelige resultat i forbindelse med et byggeprojekt vil blive, derfor kan præsentationsmaterialet, oftest udført i 3D i vekslende detaljegrad, give bygherren et rigtig godt billede af det færdige byggeri. Præsentationsmaterialet kan ligeledes være med til at øge interessen for et projekt, f.eks. hvis man skal have investorer eller banken med på ideen.

 

Nedenstående viser lidt forskellige eksempler på cases, hvor der er udført præsentationsmateriale:

Høj detaljegrad med renderingsbilleder

Case: Salgsmateriale til nybyggeri af villa med integreret carport

Perspektiv fra Sydvest

Perspektiv fra Nordøst

Høj detaljegrad

Case: Nybyggeri af etageejendom beliggende Adelgade i Skanderborg. Bygherre havde et specifikt ønske til facadeudtryk med valg af murværket samt tagsten. Bygningen skulle opføres imellem 2 eksisterende bygninger og her blev en 3Dsky (pointCloud) anvendt til, at registrere de faktiske forhold der bygges op imod.

Fremtidig facade, set fra Adelgade

Fremtidig facade, set fra baggården

Fremtidig tagterrasse

Mellem detaljegrad

Case: Salgsmateriale til sommerhus hvor det fremgår, hvordan huset vil fremstå som en helhed med tag, vinduer og facader.

Sommerhus i perspektiv

Sommerhus i perspektiv

3D køkkenopstalt i sommerhus

Simpel detaljegrad

Case: Dispositionsforslag til nybyggeri af villa.

Perspektiv fra Sydøst

Perspektiv fra Nordøst

Nybyggeri

Går I med boligdrømme og ønsker I at sætte jeres personlige præg på jeres kommende bolig, så hjælper og guide vi jer frem til de bedste løsninger, så I får netop det drømmehus, I altid har ønsket jer.

 

Vi har et indgribende kendskab til de gældende regler inden for byggeriets love samt mange års erfaring med indretning og opførsel af parcelhuse og bygninger.
Sammen skaber vi netop jeres drømmehjem, baseret og med fokus på jeres ønsker samt behov og som samtidig lever op til alle de gældende standarter.

 

Wolters Consulting kan være behjælpelig gennem alle de processer, der er ved opførelsen af en ny bolig – fra idefasen, byggetilladelse, projekteringsforløbet, økonomien, byggeledelse og tilsyn og til boligen står klar til indflytning.

Projekteringsforløbet

Et projekteringsforløb er opdelt i flere faser. Man starter med et idegrundlag, og efterfølgende bygges der flere detaljer på hver fase. Til sidst har man et færdigt hovedprojekt, som håndværkerne kan opføre bygningen efter.

 

Ideoplæg og byggeprogram

Afklaring og afgrænsning af bygherrens ideer og ønsker. Her vurderes der på arbejdsmængde og på i hvilket niveau, det færdige materiale skal være for at opfylde bygherres behov.

 

Dispositionsforslag

De første skitser fra byggeprogrammet bliver laver her for at visualisere bygherres ønsker. Dette kan være i form af tegninger og tekst, modeller, 3D-visualisering, illustrationer m.v. Ud fra dette vil man igen afholde et møde, hvor man atter præciserer bygherres ønsker og behov.

 

Projektforslagsfrasen

I denne fase bliver ændringer og nye tiltag fra dispositionsforslaget indarbejdet. Alle afgørende beslutninger bliver så vidt muligt truffet i denne fase, for herved at sikre koordineringen mellem de involverede parter.

 

Forprojekt

Populært kaldes forprojektet også myndighedsprojekt. Bygherre har her godkendt materialet fra projektforslagsfasen og kobles herefter lidt af projektet. Tegnestuen går herfra, i samarbejde med de øvrige ingeniører, i gang med at udarbejde de hovedtegninger og dokumenter, der kræves for at få en byggetilladelse fra kommunen.

 

Hovedprojekt

Hovedprojektet er en viderebearbejdelse af projektforslaget og forprojektet. Her detaljeres tegninger, detaljer, beskrivelser og andre bilag. Hovedsageligt drejer denne fase sig primært om at udarbejde materiale til fagfolk, for at bygningen kan prissættes og opføres. Der findes flere niveauer af udarbejdet materiale alt afhængig af, hvem modtagerne er og hvilken udbudsform bygherre har ønsket, at arbejdet skal udføres i. Dette besluttes oftest allerede i byggeprogrammet.

Registrering og optegning af eksisterende forhold

 

Registrering og kortlægning af eksisterende ejendomme kan ofte være en fordel for en ejer at have, da dette giver et klart overblik over, hvordan en bygning og dennes indretning er udformet. Ligeledes er det et godt grundlag for at bearbejde nye ændringer og tiltag, hvis der er ønsker om at renovere eller at bygge til.

 

Nedestående eksempel illustrerer hvad en registrering og optegning af eksisterende forhold kan bruges til:

Case: Vi havde en bygherre der ejer en række udlejningsejendomme, som bliver brugt til forskellige formål. Her blev vi bedt om, at foretage en registrering af de eksisterende forhold for efterfølgende at komme med nye indretningsforslag, så en ny fremtidig lejer kunne visualisere de kommende indretningsplaner.

Eksisterende forhold

Ny indretning

Renovering, om- og tilbygning

Renovering

Renoveringer kan have mange fordele. Her forlænges bygningens levetid og ved energioptimeringer kan bygherren i nogle tilfælde få betalt omkostningerne i form af besparelse på varmeregningen.

 

Om- og tilbygning

Er huset, lejligheden eller virksomheden blevet for trang, kan en om- eller tilbygning være den rette løsning. Hvad enten du ønsker det ene frem for det andet, står vi til rådighed med rådgivning og visualisering af dine ønsker. Vores byggeafdeling står ligeledes klar til, at tage projektet videre ud på byggepladsen og sikre bygherren et godt resultat.

Revit Families

 

Revit Families er parametriske objekter (bygningsdele, møbler, el-komponenter, sanitet, mm.) der bruges til opbygningen/modelleringen af modellen i Revit.
Wolters Consulting har udviklet en række Revit Families af lys- og bevægelsessensorer med produkt-/typespecifikke funktioner og parametre til brug ved projektering i Revit for Servodan A/S.

 

Har du et produkt, du ønsker at få udviklet Families af, så kontakt os og få et uforpligtende tilbud: Tlf: 8618 1117 eller email: info@w-con.dk

Renderet billede fra Revit af vægmonteret sensor

Udtræk fra Revit i ”Hidden Line” af vægmonteret sensor

Renderet billede fra Revit af loftmonteret sensor

Udtræk fra Revit i ”Hidden Line” af loftmonteret sensor

Teknisk udstyr

På vores tegnestue projekterer vi fortrinsvis i 3D programmet Revit og 2D i programmet AutoCAD – begge fra AutoDesk.

Vi holder os hele tiden ajourførte omkring nye produkter og værktøjer og vi vægter i høj grad at gøre brug af de nyeste projekteringsværktøjer som f.eks. 3D-scanninger (PointCloud).

 

Nedenfor kan der læses om nogle af de tekniske værktøjer som vi råder over og arbejder med hos Wolters Consulting.

 

AutoCAD

AutoCad er et computerprogram til 2D og 3D tegning/modellering.
Mange af vore samarbejdspartnere tegner i AutoCAD og for at ensarte proceduren viderebearbejder vi ofte disse 2D tegninger i AutoCAD.

 

 

Kollisionskontrol (eksternt samt internt)

Kollisioner af installationer og bjælker m.m. er desværre ofte set i byggerier, hvor pladsen kan være trang og mange aktører skal være på samme tid. Det er ofte i skakte og fælles føringsveje, at det er vigtigt, at der er plads til alle og samtidig ønsker bygherren ikke at spilde plads på unødvendig store skakte og føringsveje.

 

Ved hjælp af 3D modellering er der muligt, at synliggøre pladsbehov og størrelser af føringer som mindsker fejl i byggeperioden. Ved brugen af kollisionsværktøjer kan 3D-programmerne være med til, at finde de kollisioner det blotte øje ikke fanger i den visuelle kontrol.
Dette sikre en solid og gennemarbejdet kvalitetssikring, inden tegningsmaterialet kommer ud til håndværkerne.

 

Nedenstående viser et eksempel, hvor kollisionskontrol var et vigtigt værktøj for undgåelse af fejl:

Case: Nyopførelse af 2 skoler hvor der skulle føres mange installationer på en begrænset mængde plads.

 

Kollisionskontrol af installationer, plantegning

Kollisionskontrol af installationer, kælderplan

Kollisionskontrol af installationer, 3-D view af teknikrum

Revit

Revit er udviklet specielt til BIM (Building Information Modeling).

Projektering i Revit giver en lang række af fordele og vi bruger blandt andet til Revit til:

• Dokumentation

• Kvalitetskontrol

• Modellering af bygninger og tekniske installationer

• Afsætning af bygninger

Opmåling efter afrømning

• Mængdeudtræk/beregning

• Simulering

• Tegningsmateriale

• opmåling efter udsprængning

• Opmåling før byggestart

Bearbejdning af data fra totalstation

Mængdeudtagsberegning på sprængningsplan

3D-Scanning

3D-scanning bliver mere og mere udbredt i byggebranchen. Dog er det stadig under udvikling og integrering, hvilket er noget vi med stor interesse og på tæt hold også arbejder med her hos Wolters Consulting, da vi ser de store potentialer 3-D-scanning giver.
Fordelene ved at scanne de omkringliggende omgivelser er, at man får alle detaljer med ned på millimeter niveau og derved mindske fejl i projekteringsforløbet og i det videre forløb og hermed sikre en bedre byggeperiode.

 

Vi har af flere omgange anvendt 3D punktskyer til projekteringen. Både under renovering og ved nybyggeri hvor der var tilstødende bygninger, som der skulle bygges tæt op af og kollision af bygninger skulle undgås. Nedenstående viser et eksempel, hvor vi har brugt 3D-scanning under projekteringen.

 

Case: Overdækning på Apotekergården i Aarhus C
Her skulle der opføres en stålkonstruktion, for en overdækning af gården, imellem de eksisterende bygninger