Wolters Consulting | El-installationer
19412
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-19412,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

El-installationer

El-installationer

Rådgivning og projektering af el-installationer

En af Wolters Consultings spidskompetencer består af rådgivning og projektering omkring alle typer af traditionelle el-tekniske- samt særinstallationer i bygninger.
Vores solide og store viden trækkes fra mangeårig erfaring fra bl.a. elektriker-, autoriseret el- installations- og el-ingeniørarbejde.

 

Vores referenceområde er bredt og vi tilbyder vores ekspertise i forbindelse med nybyggeri, renovering, om- og tilbygning af boliger, institutioner, erhverv og administration, offentligt byggeri, sygehusbyggeri og byggeri i Grønland m.m.

 

Vores el-installationskompetencerne spænder vidt og omfatter blandt andet:

 • Belysning, herunder energioptimering
 • Brandtekniske installationer
 • CTS anlæg
 • Dimensionering af el-installationer
 • Energiforsyning
 • Intelligente Bygningsinstallationer – IBI
 • Lysleder installationer
 • Rådgivning
 • Sikringsinstallationer
 • Solcelleanlæg
 • Svagstrømsinstallationer

Hjemmesiden er under opbygning.

Kontakt medarbejder for mere info.

Brandtekniske installationer

Sikring af bygninger i forbindelse med brand

Myndigheder og forsikringsselskaber stiller store krav til bygningssikring og ligeledes er der i bygningsreglementet opsat en række krav som skal overholdes.

 

Der er stor forskel på hvilke brandtekniske installationer, der skal installeres i de forskellige typer af bygninger. Dette afhænger af flere faktorer bl.a. bygningens anvendelse, størrelse, beliggenhed mm. Fælles for alle brandtekniske installationer er dog, at de udføres, så de er pålidelige og kan kontrolleres samt vedligeholdes i hele deres levetid.

 

Wolters Consulting har en solid viden inden for projektering af brandtekniske installationer og udfører rådgivning inden for bl.a. følgende områder:

 • ABA – Automatisk Brandalarmeringsanlæg
 • ABDL – Automatisk Branddørslukning
 • ABV – Automatisk Brandventilation
 • Nød- Flugtvejs- og Panikbelysning
 • Talevarslings-/ Varslingsanlæg

ABA – Automatisk Brandalarmeringsanlæg

ABA-anlæg registrerer en brand i begyndelsesfasen, via røg – eller varmedetektorer og afgiver automatisk alarm til brandvæsenet.
ABA-anlægget kan være tilkoblet andre brandtekniske installationer f.eks. et varslingsanlæg.

ABDL – Automatisk Branddørslukning

ABDL-anlæg sikre mod røgspredning ved brand og kan medvirke til, at brandspredning mindskes. ABDL-anlægget sørger ved registrering af røg automatisk for, at alle tilkoblet (typisk baseret på en elektromagnet) døre til systemet lukkes.

ABV – Automatisk Brandventilation

ABV-anlæg fjerner røg eller varme fra en brændende bygning, for at sikre røgfrie flugtveje og beskytte bygningens konstruktioner og lette og sikre brandvæsenets adgang.
ABV-anlægget består oftest af motorer eller mekanismer, der automatisk åbner vinduer og lemme.

Nød- Flugtvejs- og Panikbelysning

Nød- flugtvejs- og panikbelysning sikre, at folk ved brand kan orientere sig og finde vej til nødudgangene.
Flugtvejsskilte er enten belyste, gennemlyste eller fluorescerende skilte. Alt nødbelysning bør opretholdes i den tid det tager at evakuere en bygning.
.

Talevarslings-/ Varslingsanlæg

Talevarslings-/ Varslingsanlæg varsler tilstedeværende personer via et akustik signal (sirenelyd) eller en talevarsel med instrukser.
Talevarslings-/ Varslingsanlæg er baseret på højttalere eller andre lydgivere og de aktiveres enten manuelt eller automatisk.

Hjemmesiden er under opbygning.

Kontakt medarbejder for mere info.

Hjemmesiden er under opbygning.

Kontakt medarbejder for mere info.

Hjemmesiden er under opbygning.

Kontakt medarbejder for mere info.

Hjemmesiden er under opbygning.

Kontakt medarbejder for mere info.

Hjemmesiden er under opbygning.

Kontakt medarbejder for mere info.

Rådgivning

Rådgivningsydelser

Vores rådgivning er altid baseret ud fra vores kunders ønsker og behov.

 

Rådgivningsydelserne kan være enkeltstående ydelser eller strække sig over et helt byggeprojekt fra idéoplæg til årseftersyn efter ibrugtagning.

 

Vi tilbyder bl.a. vores rådgivningsekspertise i forbindelse med el-installationer inden for:

 • Byggeledelse og budgetter
 • Bygherrerådgivning
 • Energioptimering
 • Kvalitetssikring
 • Nybyggeri
 • Projektering
 • Projektledelse
 • Renovering, om- og tilbygning
 • Tilsyn og bygningseftersyn

Hjemmesiden er under opbygning.

Kontakt medarbejder for mere info.

Solcelleanlæg

Producer din egen strøm med et solcelleanlæg

Ved solcelleteknologi udnyttes solens energi til produktion af elektricitet.

 

Med et solcelleanlæg kan du producere din egen strøm og gøre dig uafhængig af de stigende elpriser samtidig med, at du gør noget godt for miljøet, idet solceller ikke udleder CO² i atmosfæren.

 

Solceller kan med fordel anvendes ved nybyggeri og i forbindelse med en energirenovering af en eksisterende bygning. Et solcelleanlæg øger ofte en bygnings værdi og evt. salgbarhed og kræver stort set ingen vedligeholdelse.

Hjemmesiden er under opbygning.

Kontakt medarbejder for mere info.