Wolters Consulting | El-installationer
19412
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-19412,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

El-installationer

El-installationer

Rådgivning og projektering af el-installationer

En af Wolters Consultings spidskompetencer består af rådgivning og projektering omkring alle typer af traditionelle el-tekniske- samt særinstallationer i bygninger.
Vores solide og store viden trækkes fra mangeårig erfaring fra bl.a. elektriker-, autoriseret el- installations- og el-ingeniørarbejde.

 

Vores referenceområde er bredt og vi tilbyder vores ekspertise i forbindelse med nybyggeri, renovering, om- og tilbygning af boliger, institutioner, erhverv og administration, offentligt byggeri, sygehusbyggeri og byggeri i Grønland m.m.

 

Vores el-installationskompetencerne spænder vidt og omfatter blandt andet:

 • Belysning, herunder energioptimering
 • Brandtekniske installationer
 • CTS anlæg
 • Dimensionering af el-installationer
 • Energiforsyning
 • Intelligente Bygningsinstallationer – IBI
 • Lysleder installationer
 • Rådgivning
 • Sikringsinstallationer
 • Solcelleanlæg
 • Svagstrømsinstallationer

Kunstigt belysningsanlæg

Der er løbende opstillet forskellige krav til kunstigt belysningsanlæg. I det nye BR18 er der opstillet et krav om en funktionsafprøvning forud for udstedelsen af brugstilladelsen. Belysningen skal projekteres korrekt efter DS/EN 12464-1, hvilket medfører at der fra start skal være dialog om indretning, anvendelse mm. På denne måde sikres det, at byggeriet overholder belysningskravene fra start.

 

Belysning skal, jævnfør AT-vejledning, opsættes så arbejde og færdsel kan foregå forsvarligt. Der skal derfor tages hensyn til følgende forhold:

 • Hvor lyset kan tændes
 • Hvor meget lys der skal være i rummet
 • Hvor meget lys der skal være på selve arbejdsstedet
 • Hvilken kvalitet lyset skal have
 • Hvilken fordeling lyset skal have
 • At belysningen ikke må blænde
 • At belysningen ikke må give generende reflekser
 • At belysningen ikke må afgive generende varme
 • Som eksempler på typiske krav til belysningsstyrker fra DS/EN 12464-1 kan nævnes:

 

Gange og trapper100 lux
Kassepladser i banker500 lux
Bedømmelse af farveprøver1.500 lux
Trykformkorrektion i grafisk industri1.000 lux
Svejsning300 lux
Kontorarbejde, vedvarende læsning500 lux
Biblioteksreoler (på bogryggene)200 lux

 

*NB. Kravene er beregnet ud fra personer med normalt syn, og det kan derfor være nødvendigt med højere belysningsstyrke ved f.eks. ældre*

Dette betyder, at der ligeledes skal etableres zoneopdeling hvorved belysningen opdeles alt efter anvendelse og område. Dette indebærer f.eks. at belysningsarmaturer tæt ved vinduer kan udgøre én zone, imens armaturer placeret inde i et rum kan udgøre en eller flere selvstændige zoner. Bestemmelsen her opfyldes ved at montere manuel og/eller automatisk afbryder for hver zone.

Brandtekniske installationer

Sikring af bygninger i forbindelse med brand

Myndigheder og forsikringsselskaber stiller store krav til bygningssikring og ligeledes er der i bygningsreglementet opsat en række krav som skal overholdes.

 

Der er stor forskel på hvilke brandtekniske installationer, der skal installeres i de forskellige typer af bygninger. Dette afhænger af flere faktorer bl.a. bygningens anvendelse, størrelse, beliggenhed mm. Fælles for alle brandtekniske installationer er dog, at de udføres, så de er pålidelige og kan kontrolleres samt vedligeholdes i hele deres levetid.

 

Wolters Consulting har en solid viden inden for projektering af brandtekniske installationer og udfører rådgivning inden for bl.a. følgende områder:

 • ABA – Automatisk Brandalarmeringsanlæg
 • ABDL – Automatisk Branddørslukning
 • ABV – Automatisk Brandventilation
 • Nød- Flugtvejs- og Panikbelysning
 • Talevarslings-/ Varslingsanlæg

ABA – Automatisk Brandalarmeringsanlæg

ABA-anlæg registrerer en brand i begyndelsesfasen, via røg – eller varmedetektorer og afgiver automatisk alarm til brandvæsenet.
ABA-anlægget kan være tilkoblet andre brandtekniske installationer f.eks. et varslingsanlæg.

ABDL – Automatisk Branddørslukning

ABDL-anlæg sikre mod røgspredning ved brand og kan medvirke til, at brandspredning mindskes. ABDL-anlægget sørger ved registrering af røg automatisk for, at alle tilkoblet (typisk baseret på en elektromagnet) døre til systemet lukkes.

Talevarslings-/ Varslingsanlæg

Talevarslings-/ Varslingsanlæg varsler tilstedeværende personer via et akustik signal (sirenelyd) eller en talevarsel med instrukser.
Talevarslings-/ Varslingsanlæg er baseret på højttalere eller andre lydgivere og de aktiveres enten manuelt eller automatisk.

ABV – Automatisk Brandventilation

ABV-anlæg fjerner røg eller varme fra en brændende bygning, for at sikre røgfrie flugtveje og beskytte bygningens konstruktioner og lette og sikre brandvæsenets adgang.
ABV-anlægget består oftest af motorer eller mekanismer, der automatisk åbner vinduer og lemme.

Nød- Flugtvejs- og Panikbelysning

Nød- flugtvejs- og panikbelysning sikre, at folk ved brand kan orientere sig og finde vej til nødudgangene.
Flugtvejsskilte er enten belyste, gennemlyste eller fluorescerende skilte. Alt nødbelysning bør opretholdes i den tid det tager at evakuere en bygning.
.

Hjemmesiden er under opbygning.

Kontakt medarbejder for mere info.

Hjemmesiden er under opbygning.

Kontakt medarbejder for mere info.

Hjemmesiden er under opbygning.

Kontakt medarbejder for mere info.

Hjemmesiden er under opbygning.

Kontakt medarbejder for mere info.

Hjemmesiden er under opbygning.

Kontakt medarbejder for mere info.

Hjemmesiden er under opbygning.

Kontakt medarbejder for mere info.

Solcelleanlæg

Producer din egen strøm med et solcelleanlæg

Ved solcelleteknologi udnyttes solens energi til produktion af elektricitet.

 

Med et solcelleanlæg kan du producere din egen strøm og gøre dig uafhængig af de stigende elpriser samtidig med, at du gør noget godt for miljøet, idet solceller ikke udleder CO² i atmosfæren.

 

Solceller kan med fordel anvendes ved nybyggeri og i forbindelse med en energirenovering af en eksisterende bygning. Et solcelleanlæg øger ofte en bygnings værdi og evt. salgbarhed og kræver stort set ingen vedligeholdelse.

Hjemmesiden er under opbygning.

Kontakt medarbejder for mere info.