Der er løbende opstillet forskellige krav til kunstigt belysningsanlæg. I det nye BR18 er der opstillet et krav om en funktionsafprøvning forud for udstedelsen af brugstilladelsen. Belysningen skal projekteres korrekt efter DS/EN 12464-1, hvilket medfører at der fra start skal være dialog om indretning, anvendelse mm. På denne måde sikres det, at byggeriet overholder belysningskravene fra start.

Belysning skal, jævnfør AT-vejledning, opsættes så arbejde og færdsel kan foregå forsvarligt. Der skal derfor tages hensyn til følgende forhold:

  • Hvor lyset kan tændes
  • Hvor meget lys der skal være i rummet
  • Hvor meget lys der skal være på selve arbejdsstedet
  • Hvilken kvalitet lyset skal have
  • Hvilken fordeling lyset skal have
  • At belysningen ikke må blænde
  • At belysningen ikke må give generende reflekser
  • At belysningen ikke må afgive generende varme
  • Som eksempler på typiske krav til belysningsstyrker fra DS/EN 12464-1 kan nævnes:

Gange og trapper 100 lux
Kassepladser i banker 500 lux
Bedømmelse af farveprøver 1.500 lux
Trykformkorrektion i grafisk industri 1.000 lux
Svejsning 300 lux
Kontorarbejde, vedvarende læsning 500 lux
Biblioteksreoler (på bogryggene) 200 lux

*NB. Kravene er beregnet ud fra personer med normalt syn, og det kan derfor være nødvendigt med højere belysningsstyrke ved f.eks. ældre*

Dette betyder, at der ligeledes skal etableres zoneopdeling hvorved belysningen opdeles alt efter anvendelse og område. Dette indebærer f.eks. at belysningsarmaturer tæt ved vinduer kan udgøre én zone, imens armaturer placeret inde i et rum kan udgøre en eller flere selvstændige zoner. Bestemmelsen her opfyldes ved at montere manuel og/eller automatisk afbryder for hver zone.

Scroll to Top