Statiske beregninger

Udarbejdelse af statisk dokumentation

Vores konstruktionsingeniører har stor erfaring i udarbejdelsen af den statiske dokumentation, der kræves i forbindelse med byggeprojekter.

De statiske beregninger er en eftervisning og dimensionering af en bygnings bæreevne og modstand overfor belastninger som vind, egenlast, nyttelast, m.v.

Vi udfører statisk dokumentation af stabilitetsberegninger af bærende bygningskonstruktioner herunder:
Stabilitet
Stålkonstruktioner
Trækonstruktioner
Vi lægger vægt på, at udføre bygningskonstruktioner så de er naturligt integreret og passer ind i bygherre/arkitektens tanker for designet. Vi finder altid en holdbar løsning, som både beregningsmæssigt fungerer, men også harmonerer med bygherrens ønske.

Vi beregner alt fra en simpel bærende bjælke til større komplekse bygningskonstruktioner.

Betonkonstruktioner (pladsstøbt, elementer mv.)
Fundering (pælebelastninger, støttemure, kældervægge mv.)
Lodret lastnedføring
Murværkskonstruktioner

Scroll to Top