Brandtekniske installationer

Sikring af bygninger i forbindelse med brand

Myndigheder og forsikringsselskaber stiller store krav til bygningssikring og ligeledes er der i bygningsreglementet opsat en række krav som skal overholdes.

Der er stor forskel på hvilke brandtekniske installationer, der skal installeres i de forskellige typer af bygninger. Dette afhænger af flere faktorer bl.a. bygningens anvendelse, størrelse, beliggenhed mm. Fælles for alle brandtekniske installationer er dog, at de udføres, så de er pålidelige og kan kontrolleres samt vedligeholdes i hele deres levetid.

Wolters Consulting har en solid viden inden for projektering af brandtekniske installationer og udfører rådgivning inden for bl.a. følgende områder:

ABA – Automatisk Brandalarmeringsanlæg
ABDL – Automatisk Branddørslukning
ABV – Automatisk Brandventilation
Nød- Flugtvejs- og Panikbelysning
Talevarslings-/ Varslingsanlæg
ABA – Automatisk Brandalarmeringsanlæg

Scroll to Top