Tegnestue

På vores dynamiske tegnestue spænder arbejdsopgaverne vidt og vi varetager stort set alle aspekter inden for byggeriet – ingen opgave er for lille eller for stor.
Vi står klar til at hjælpe dig med at få realiseret netop dine drømme fra første ide til færdigt projekt.

Vores kompetente tegnestuemedarbejderteam består af en bygningskonstruktør og 2 tekniske designerer. Bag sig har tegnestuen et stærkt team bestående af ingeniører og teknologer, der hver især besidder en bred viden, samt har en faglig høj uddannelse indenfor lige præcis deres felt.

Det giver store fordele med så bred en faglighed i samme hus. Vi er dagligt i tæt dialog med hinanden, så vi hurtigt og effektivt kan bearbejde samt afklare eventuelle udfordringer så snart de opstår. Dette er med til at sikre bygherren et hurtigere sagsforløb.

BIM står for Bygnings Informations Modellering og referere til en samlet digital model af et bygningsværk. BIM hjælper med at opnå betydelige fordele i omkostninger, værdi og ydeevne. Det hjælper ligeledes med til, at reducere spild, risiko og den administration, der er forbundet med den traditionelle tilgang.

Er du offentlig bygherre, stilles der krav til dig i Det Digitale Byggeri omkring, hvordan dine projekter og data herfra skal behandles og udbydes i forbindelse med projektering, udbud og udførsel.

De krav, der udgør hovedelementet i Det Digitale Byggeri, defineres og reguleres gennem ”Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i offentligt byggeri” og ”Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i alment byggeri”, med tilhørende vejledninger. Bekendtgørelserne er i daglig tale kaldet ”IKT- bekendtgørelserne”.

Her på tegnestuen arbejder vi i vid udstrækning dagligt med BIM. Vores BIM-Koordinator er klædt på til, at varetage dine behov og ønsker i forbindelse med et Digitalt Byggeri. BIM-Koordinatoren vil guide dig igennem de vigtigste punkter i IKT-aftalen, for at sikre, at du får det største udbytte ud af den data, som gemmer sig i BIM-modellerne.

Går I med boligdrømme og ønsker I at sætte jeres personlige præg på jeres kommende bolig, så hjælper og guide vi jer frem til de bedste løsninger, så I får netop det drømmehus, I altid har ønsket jer.

Vi har et indgribende kendskab til de gældende regler inden for byggeriets love samt mange års erfaring med indretning og opførsel af parcelhuse og bygninger.
Sammen skaber vi netop jeres drømmehjem, baseret og med fokus på jeres ønsker samt behov og som samtidig lever op til alle de gældende standarter.

Wolters Consulting kan være behjælpelig gennem alle de processer, der er ved opførelsen af en ny bolig – fra idefasen, byggetilladelse, projekteringsforløbet, økonomien, byggeledelse og tilsyn og til boligen står klar til indflytning.

Et projekteringsforløb er opdelt i flere faser. Man starter med et idegrundlag, og efterfølgende bygges der flere detaljer på hver fase. Til sidst har man et færdigt hovedprojekt, som håndværkerne kan opføre bygningen efter.

Ideoplæg og byggeprogram

Afklaring og afgrænsning af bygherrens ideer og ønsker. Her vurderes der på arbejdsmængde og på i hvilket niveau, det færdige materiale skal være for at opfylde bygherres behov.

Dispositionsforslag

De første skitser fra byggeprogrammet bliver laver her for at visualisere bygherres ønsker. Dette kan være i form af tegninger og tekst, modeller, 3D-visualisering, illustrationer m.v. Ud fra dette vil man igen afholde et møde, hvor man atter præciserer bygherres ønsker og behov.

Projektforslagsfrasen

I denne fase bliver ændringer og nye tiltag fra dispositionsforslaget indarbejdet. Alle afgørende beslutninger bliver så vidt muligt truffet i denne fase, for herved at sikre koordineringen mellem de involverede parter.

Forprojekt

Populært kaldes forprojektet også myndighedsprojekt. Bygherre har her godkendt materialet fra projektforslagsfasen og kobles herefter lidt af projektet. Tegnestuen går herfra, i samarbejde med de øvrige ingeniører, i gang med at udarbejde de hovedtegninger og dokumenter, der kræves for at få en byggetilladelse fra kommunen.

Hovedprojekt

Hovedprojektet er en viderebearbejdelse af projektforslaget og forprojektet. Her detaljeres tegninger, detaljer, beskrivelser og andre bilag. Hovedsageligt drejer denne fase sig primært om at udarbejde materiale til fagfolk, for at bygningen kan prissættes og opføres. Der findes flere niveauer af udarbejdet materiale alt afhængig af, hvem modtagerne er og hvilken udbudsform bygherre har ønsket, at arbejdet skal udføres i. Dette besluttes oftest allerede i byggeprogrammet.

Registrering og kortlægning af eksisterende ejendomme kan ofte være en fordel for en ejer at have, da dette giver et klart overblik over, hvordan en bygning og dennes indretning er udformet. Ligeledes er det et godt grundlag for at bearbejde nye ændringer og tiltag, hvis der er ønsker om at renovere eller at bygge til.

Nedestående eksempel illustrerer hvad en registrering og optegning af eksisterende forhold kan bruges til:

Case: Vi havde en bygherre der ejer en række udlejningsejendomme, som bliver brugt til forskellige formål. Her blev vi bedt om, at foretage en registrering af de eksisterende forhold for efterfølgende at komme med nye indretningsforslag, så en ny fremtidig lejer kunne visualisere de kommende indretningsplaner.

Renovering

Renoveringer kan have mange fordele. Her forlænges bygningens levetid og ved energioptimeringer kan bygherren i nogle tilfælde få betalt omkostningerne i form af besparelse på varmeregningen.

Om- og tilbygning

Er huset, lejligheden eller virksomheden blevet for trang, kan en om- eller tilbygning være den rette løsning. Hvad enten du ønsker det ene frem for det andet, står vi til rådighed med rådgivning og visualisering af dine ønsker. Vores byggeafdeling står ligeledes klar til, at tage projektet videre ud på byggepladsen og sikre bygherren et godt resultat.

Revit Families er parametriske objekter (bygningsdele, møbler, el-komponenter, sanitet, mm.) der bruges til opbygningen/modelleringen af modellen i Revit.
Wolters Consulting har udviklet en række Revit Families af lys- og bevægelsessensorer med produkt-/typespecifikke funktioner og parametre til brug ved projektering i Revit for Servodan A/S.

Har du et produkt, du ønsker at få udviklet Families af, så kontakt os og få et uforpligtende tilbud: Tlf: 8618 1117 eller email: info@w-con.dk

Scroll to Top