Hvorfor bæredygtighed?

Trafik- og Byggestyrelsen beskriver bæredygtighed således:

“Bæredygtighed er relevant for al slags byggeri og favner både enfamiliehuse og store domicil-byggerier, samt nybyggeri og renovering.” (Bæredygtigt Byggeri, 2016)

Bæredygtigt byggeri består af en miljømæssig, en social og en økonomisk dimension. I det bæredygtige byggeri ses disse tre dimensioner som grundkvaliteter, der skal vægtes afbalanceret ud fra et livscyklusperspektiv og for byggeriet i sin helhed.

De tre kvaliteter, som tilsammen kendetegner et bæredygtigt byggeri, dækker over en række forskellige forhold, som skal indgå i planlægningen af bæredygtigt byggeri. Det miljømæssige motiv gør, at vi tilgodeser vores omgivelser, mens det sociale motiv omfatter, hvordan vi kan forbedre menneskers hverdag. Afslutningsvist indebærer det økonomiske motiv, at bæredygtige løsninger er rentable på længere sigt.

På et globalt plan er verden præget af klimaforandringer, udtømning af ressourcer og et stigende forbrug i takt med overbefolkningen. Alt dette fik FN til at sætte 17 konkrete bæredygtighedsmål, med 20 underpunkter til hvert mål.

Disse skal de enkelte lande, virksomheder og mennesker bestræbe sig på at leve op til. Målene kan være alt fra at mindske vandforbruget til at købe mere ansvarlige produkter. Alt dette er indenfor en realistisk økonomisk ramme, så alle kan være med, hvis de ønsker det. Dog anerkender FN, at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare resultater.

 

RELEVANS TIL BYGGEBRANCHEN

Der kan måske opstå tvivl, i forhold til hvorledes bæredygtighed kan være relevant i byggebranchen.

For at danne en bedre forståelse for emnet, vil det blive nedbrudt i de tre motiver:

Hvis man vælger at gå den bæredygtige vej med byggeri, kan det på mange måder forbedre menneskers hverdag. Dette sociale aspekt kan blandt andet blive mødt i form af at forbedre bygningerne, så de understøtter den aktivitet, der sker i bygningen.

Økonomisk set er det en god investering at bygge bæredygtigt, da det vil sikre bygningen til fremtidige generationer. De bæredygtige aspekter ved byggeriet giver ligeledes projektet mere værdi, så det økonomisk bliver mere værd i det store billede.

Bæredygtighed er også en stor del af det miljømæssige motiv i byggebranchen, da den alene står for 42% af energiforbruget i Europa, 40% af materialeforbruget i verden og 35% af drivhusgasserne i Europa. Hermed er der tale om et potentiale for at påvirke miljøet i et stort omfang.

Scroll to Top