CTS-anlæg

CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring) anvendes i større bygninger, virksomheder og institutioner til at overvåge og styre alle former for automatik i de tekniske installationer og energiprocesser. Et CTS-anlæg kan herved bidrage til et bedre indeklima samt en energibesparelse.

Automatikken øges under byggerierne, hvorfor der ved projektering samt udførsel af byggeautomatik, herunder CTS, BMS (Building Management Systems) og IBI anlæg (Intelligente bygningsinstallationer), skal være stort fokus på grænsefladerne således de enkelte komponenter kan kommunikere med hinanden. Anlæggene udgør en central del af styring og overvågning af bygningernes tekniske installationer, så meningen med et CTS/BMS/IBI-anlæg er bl.a. at kunne forenkle tilgangen til de tekniske anlæg.

CTS/BMS kan eksempelvis styre og overvåge:

  • Ventilation
  • Varmeanlæg
  • Belysningsanlæg
  • Køleanlæg
  • Enkelrumsstyringer
  • Solafskærmning

Ved at benytte et CTS-anlæg til at styre og regulere bygningers varme- og ventilationsanlæg, er det for at sikre, at de fungerer optimalt med mindst mulige energiforbrug. CTS-anlægget er også et værktøj til løbende fejlfinding vha. indbyggede eller tilknyttede analysesystemer. Endelig kan CTS-anlægget anvendes til løbende registrering af ressourceforbruget.

Behovsrelateret styring

Moderne ventilations- og varmeanlæg styres ud fra en behovsrelateret strategi. Det betyder, at man ikke starter og stopper et anlæg ud fra et fast ugeprogram, men i forhold til fastsatte og målte komfortværdier hen over døgnet og ugen. Målingerne danner grund for styringen af opvarmning, køling, lysregulering, solafskærmning og ventilation.

Det er vigtigt at sensorerne er placeret rigtigt og er tilstrækkeligt fintfølende, hvis den automatiske styring skal fungere optimalt, ellers vil styringen opleves som irriterende og mangelfuld af brugerne. Moderne styringsanlæg burde ikke have sådanne problemer, men det kan til gengæld tage lang tid (adskillige år) at indregulere dem. Der skal derfor indarbejdes procedurer for indkøringen, samt hvem der må regulere anlæggene fra starten.

Scroll to Top