Projektering

Projektering af konstruktioner

Vores kompetencer inden for projektering af konstruktioner omfatter både projektering af traditionelle som komplekse bygningskonstruktioner.

For at få den optimale løsning på hvert enkelt projekt, ser vi tingene fra brugernes perspektiv og inddrager dette i dialogen fra start med bygherre og samarbejdspartner. Herved sikrer vi os en helhedsorienteret tilgang til opgaven.

Når et byggeri projekteres, inkludere det inddragelse af mange forskellige faggrupper, helt fra evt. opmåling og registrering/skitseprojektet til byggeriet står færdigt.
Denne procedure er med til, at vi helt fra starten får afdækket eventuelle grænsefladeproblematikker, der som processen skrider frem, løbende følges op på. Dette medføre at vi mindsker risikoen for fejl og mangler.

Vores konstruktionsingeniører tilbyder både hel- og delprojektering af byggeprojekter i alle størrelsesordner.

Scroll to Top