BMS-anlæg

Op gennem 1990’erne blev ingeniører i stigende grad opmærksom på muligheden for at optimere de tekniske installationer i bygninger. Dels blev bygningerne smartere ved at være mere selvregulerende, men også en del mere økonomiske. Definitionen af en intelligent bygningsinstallation er netop dette – at give komfort til brugeren i form af reduceret betjening og/eller at give en energibesparelse ved at reducere ”ON-tiden” på f.eks. lys, varme/køling og ventilation. Et IBI anlæg omhandler eksempelvis en øget opmærksomhed på lysforhold, indeklima regulering og eller overvågning af forbrug mm.

Hvis IBI integreres med et Building Management System (BMS) eller en Central Tilstandskontrol og Styring (CTS), kan IBI også anvendes til styring og opsamling af data på varme-, køle- og ventilationsanlæg og dermed sikre optimal komfort for bygningens brugere. Endvidere kan BMS- eller CTS-systemet styre bygningens energiforbrug.

Der findes efterhånden en række forskellige systemer til at lave IBI. Nogle er designet til kun at fokusere på komfortstyring, mens andre fokuserer på at lave komfortstyring med henblik på energibesparende områder. Systemer kan også være designet udelukkende til formål for energibesparelse, hvor komfortstyring ikke er et fokus. Eksempler på IBI anlæg er for eksempel IHC, KNX. Smarthouse og Zensehome.

IBI anlæg anvendes hovedsageligt i nybyggede huse. Et IBI-anlæg bliver normalt kun installeret i ældreboliger, hvis boligen alligevel skal igennem en større renovering. Dette skyldes, at det er ret omfattende process, at installere anlægget. For eksempel kræver det, at der trækkes en stor mængde kabler på tværs af bygningen.

Et IBI-anlæg kan give større sikkerhed mod bl.a. indbrud, brand, gasudslip og vandspild fra utætte rør.

Udgiftsbesparelser på varme og el, grundet lettere tilpasning af forbruget efter behov.

Bedre komfort gennem mulighed for tilpasning af lys og varme.
Programmering af lys og andre elinstallationer efter egne ønsker.

Fremtidssikring ved hjælp af nemme muligheder for udbygning af anlægget med nye komponenter.

IBI-anlæg kan gøre boliger mere attraktive til salg.

Scroll to Top