DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL AARHUS (DNU)

De sidste 4,5 år har Wolters Consulting været en del af projektet omhandlende Det Nye Universitetshospital (DNU) i Aarhus. Projektet står klar i 2019, og arbejdet her er udfør i samarbejde med ingeniørfirmaet Søren Jensen A/S og Rambøll.

Opgaven har først bestået i projektopfølgning i samarbejde med Rådgivergruppen ”RG_DNU”, hvor alle el-tekniske spørgsmål skulle fremsendes til besvarelse.

Efterfølgende har Wolters Consulting stået for byggepladsstyring af el-fagene på forskellige byggefelter.

Vi har ligeledes varetaget tværfaglig koordinering på tekniske installationer i udførelsesprocessen. Ved byggeriets aflevering indgik vi i tæt samarbejde med myndighederne og OSTBV omkring de Brandtekniske installationer.

Vi siger tak for samarbejdet, og synes der er kommet et flot og spændende projekt ud af det lange samarbejde.

Scroll to Top