Konstruktioner

Ydelser inden for konstruktioner

Vores konstruktionsingeniører har en mangeårig, bred og stærk faglig kompetence inden for bl.a. rådgivning, beregning og projektering af alt fra en enkelt bærende bjælke til større komplekse bygningskonstruktioner.

Vores referenceområde inden for konstruktioner rækker vidt og vi tilbyder bl.a. vores rådgivningsekspertise i forbindelse med:

Byggeri i Grønland
Erhvervsbyggeri
Institutionsbyggeri
Nybyggeri
Offentligt byggeri
Renovering, Om- og Tilbygninger

Projektering af konstruktioner

Vores kompetencer inden for projektering af konstruktioner omfatter både projektering af traditionelle som komplekse bygningskonstruktioner.

For at få den optimale løsning på hvert enkelt projekt, ser vi tingene fra brugernes perspektiv og inddrager dette i dialogen fra start med bygherre og samarbejdspartner. Herved sikrer vi os en helhedsorienteret tilgang til opgaven.

Når et byggeri projekteres, inkludere det inddragelse af mange forskellige faggrupper, helt fra evt. opmåling og registrering/skitseprojektet til byggeriet står færdigt.
Denne procedure er med til, at vi helt fra starten får afdækket eventuelle grænsefladeproblematikker, der som processen skrider frem, løbende følges op på. Dette medføre at vi mindsker risikoen for fejl og mangler.

Vores konstruktionsingeniører tilbyder både hel- og delprojektering af byggeprojekter i alle størrelsesordner.

Rådgivningsydelser

Vores rådgivning er altid baseret ud fra vores kunders ønsker og behov.

Rådgivningsydelserne kan være enkeltstående ydelser eller strække sig over et helt byggeprojekt fra idéoplæg til årseftersyn efter ibrugtagning.

Vi tilbyder bl.a. vores rådgivningsekspertise indenfor:

Byggeledelse
Kvalitetssikring
Myndighedsbehandling
Nybyggeri
Projektering og udbud
Projektledelse
Renovering, om- og tilbygning
Tilsyn og bygningseftersyn

Udarbejdelse af statisk dokumentation

Vores konstruktionsingeniører har stor erfaring i udarbejdelsen af den statiske dokumentation, der kræves i forbindelse med byggeprojekter.

De statiske beregninger er en eftervisning og dimensionering af en bygnings bæreevne og modstand overfor belastninger som vind, egenlast, nyttelast, m.v.

Vi er certificerede statikere til konstruktionsklasse 2 (KK2), og kan derfor lave start- og sluterklæringer i forbindelse med større sager. 

Vi udfører statisk dokumentation af stabilitetsberegninger af bærende bygningskonstruktioner herunder:
Stabilitet
Stålkonstruktioner
Trækonstruktioner
Vi lægger vægt på, at udføre bygningskonstruktioner så de er naturligt integreret og passer ind i bygherre/arkitektens tanker for designet. Vi finder altid en holdbar løsning, som både beregningsmæssigt fungerer, men også harmonerer med bygherrens ønske.

Vi beregner alt fra en simpel bærende bjælke til større komplekse bygningskonstruktioner.

Betonkonstruktioner (pladsstøbt, elementer mv.)
Fundering (pælebelastninger, støttemure, kældervægge mv.)
Lodret lastnedføring
Murværkskonstruktioner

Scroll to Top