BESPARELSE PÅ ENERGI-UDGIFTER

Energioptimering er på mange måder med til at skabe et solidt og fremtidssikret byggeri. Det kan blandt andet medvirke til en øget komfort og brugervenlighed hos bygningens besøgende. Dertil sikrer det ofte også et sundere indeklima og er til gavn for økonomien samt miljøet. Bygningens værdi og salgbarhed bliver også påvirket positivt i forbindelse med energioptimeringer. Hos Wolters Consulting kan vi udføre en effektiv screening af bygninger, hvor vi får klarlagt eventuelle energibesparelsespotentialer. Disse besparelser kan være med til at finansiere udførelsen af de energibesparende tiltag, så det bliver tjent hjem igen på længere sigt.

Skriv en kommentar

Scroll to Top